BÄDDSET

Alla våra sängkläder är Oeko-Tex®-certifierade.

Oeko-Tex®-certifierad innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d v s inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Med andra ord, sängkläderna är av fin kvalité och är väl genomtänkta både för komfort men även ur en hälsosynpunkt.

1 produkt